Λόγω της εποχής που διανύουμε με προτεραιότητα την προστασία και την υγεία των αθλητών δημιουργήσαμε ένα καινούριο πακέτο παροχής γνώσης για την επίτευξη των ατομικών στόχων. 
Τα προσωπικά και περιορισμένων ατόμων camp δίνουν την δυνατότητα της ολοήμερης επικοινωνίας, προπόνησης και συζήτησης με τους προπονητές ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Personal Training Camps, Greece